Fundacja „Słoneczna Jesień” oraz Dom Pomocy Społecznej w Gdyni

prezentują:

Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych

„Nasz Dom-Nasze Życie”

– artystyczne spotkania osób niepełnosprawnych

O projekcie

Projekt jest skierowany do niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej z województwa pomorskiego. Celem projektu jest inspirowanie do podjęcia aktywności artystycznej i integracji, poprzez pracę nad przygotowaniem dowolnej formy scenicznej oraz krótkiego filmu w kategorii tematycznej „Nasz Dom-Nasze Życie”.

Do realizacji zadania zostali zaproszeni mieszkańcy z siedmiu domów pomocy społecznej. Tematem pierwszej edycji festiwalu jest prezentacja codziennego życia mieszkańców tych domów. Zamiarem projektu jest czynne włączenie  niepełnosprawnych oraz ich opiekunów – pracowników domów w projekt artystyczny, który będzie nie tylko doskonałą formą terapii ale też wpłynie na wytworzeniu wyjątkowej więzi pomiędzy uczestnikami danej społeczności, a także na zwiększenie aktywnej integracji i odkrywanie wspólnoty pomiędzy różnymi domami.

Uwieńczeniem przygotowań jest spotkanie w formie Gali Festiwalowej w Teatrze Miejskim w Gdyni im. Witolda Gombrowicza z prezentacją tych działań w formie konkursowej. Wybrane formy wyrazu artystycznego (poezja, krótka forma sceniczna, film), mają odzwierciedlać aktywne strony życia w społeczności domu pomocy społecznej.

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Rodzaj zadania:

ORGANIZOWANIE REGIONALNYCH IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPIERAJĄCYCH ICH AKTYWNOŚĆ W TYCH DZIEDZINACH

 

(forma wspierania realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Pomorskiego ze środków PFRON)

Realizacja na podstawie  ustawy z dnia 27 października 2010 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dotyczy zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie – załącznik nr 1 do uchwały nr 365/342/14 zarządu województwa pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r.

urzad-marszałkowski
18894412logo_PFRON
teatr_miejski_im_w_gom_gdynia_logo
Logo RG poleca apla